Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

11 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ ΚορίνθουΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2190/1994, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών (λόγω κορωνοϊού COVID-19) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, κατ’ αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο ως εξής:

  • 5 Τεχνίτες Υδραυλικοί Δ.Ε.
  • 5 Eργάτες Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.
  • 1 Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμος) Υ.Ε. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως την Πέμπτη 25-02-2021