Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

11 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Δήμου ΚωΗ ΔΕΥΑ Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά ένδεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του σε υπηρεσίες της. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία (1) θέση Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Ε, μία (1) θέση Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού και εννέα (9) θέσεων Υ.Ε. Εργάτες με χρονική διάρκεια σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Δήμου Κω www.deyakos.gr όπου μπορεί να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος όπως και να εκτυπώσει τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΣΟΧ 1/2021) και τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1/2021 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: k.mouras@deyakos.gr

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22420-23915 εσωτερικό 116.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 22/02/2021 έως και Τετάρτη 24/02/2021.