Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

7 προσλήψεις στο Δήμο ΚηφισιάςΟ Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης: 

  • 5 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
  • 2 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά , στο site του ∆ήµου Κηφισιάς(https://www.kifissia.gr/sadk/eform/submit/aitisi_protokol ) , εντός προθεσµίας 3 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.