Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

5 προσλήψεις ατην Περιφερειακή Ενότητα ΧανίωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόµων, στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e.mail: proto.cha@crete.gov.gr

Πληροφορίες θα παρέχονται από τα τηλέφωνα: : 28213-40186 (∆ιγαλάκη Καλλιόπη), 28213-40137 (Παλιάτσιου Χρυσάνθη) και 28213-40283 (Πετράκη Φιλία). 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι από  29.1.2021 έως και 4.2.2021.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις θέσεις πατώντας εδώ