Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στο Δήμο Μαρκόπουλο - ΜεσογαίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής

1 ∆Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (τροµπονίου)
1 ∆Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (φλάουτου)
1 ∆Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (κρουστών)
1 ∆Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (τροµπέτας)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (kdem@markopoulo.gr), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ∆ΕΜ) (∆ηµαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ.: 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128). 

Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 01-02-2021 ηµέρα ∆ευτέρα έως και 10-02-2021 ηµέρα Τετάρτη, τις ώρες 09:00 έως 14:00.