Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

28 προσλήψεις στο Δήμο ΣπάρτηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων και ειδικότερα:

 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
 • Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτών
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
 • Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
 • Έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αντλήσουν το σχετικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και αφού τη συμπληρώσουν να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη
διεύθυνση: dhmos.spartis@gmail.com


Ακολουθήστε όλες τις τελευταίες δημοσιεύσεις από το aggeliologio.gr στο Google News