Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

22 προσλήψεις στο Δήμο ΙωαννίνωνO Δήμος Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά 22 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών, χρονικής διάρκειας από υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 7, Τ.Κ 45444, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Διαμάντη Ευανθίας (τηλ. Επικοινωνίας 2651361339).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 7/1/2021 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προκήρυξη