Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

13 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα ΧαλκιδικήςΑνακοίνωση για την κατεπείγουσα κατά το άρθρο 20 του ν.2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30-6-2021 συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων εξαιτίας σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, από τον κορωνοϊο COVID -19

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΩΟΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως (μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα 2371351302,51262) ή ταχυδρομικά στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕΧ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ημέρες 

Προκήρυξη