Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

59 προσλήψεις στον δήμο ΔιονύσουΑναρτήθηκε σήμερα η υπ΄αριθ.ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση (αρ.πρωτ. 24315/05-10-2020)  μαζί με το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “02-12-2019”, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tm.prosopikou@dionysos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Κυριακάκου Ελένης (τηλ.επικοινωνίας: 2132030600, 2132030627).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι  από 18/12/2020 έως 28/12/2020.