Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

47 προσλήψεις στο Δήμο Νέας ΙωνίαςΗ Δήμαρχος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο ημέρες (2) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 10/12/2020 κα λήγει στις 11/12/2020 και ώρα 23.59.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών(τηλ. επικοινωνίας 213 2000414, 415, 421, 470, 472)Δείτε επίσης: