Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

230 θέσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΣΒΕΑιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του ΣΒΕ
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) -  Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στην Θεσσαλονίκη

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ) Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε θέματα υπηρεσιών, τουρισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης ενέργειας, πράσινων και κοινωνικών συμβάσεων» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035041.   H ανωτέρω Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020».
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους που κατοικούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου.
 
Στην ιστοσελίδα της δράσης http://www.reskillthessaloniki.gr παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για το ανωτέρω πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που πρέπει να υποβάλλουν οι εργαζόμενοι. Ο κάθε ενδιαφερόμενος ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλει την αίτησή του ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.   Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το κείμενο, και τους όρους της Πρόσκλησης στο e-mail: meletes@sbe.org.gr  και στο τηλ. 69 41 679 759 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00).