Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις στο Δήμο ΗλιούποληςΑνακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων» γ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας». δ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Χορού».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΜΕ2/2020 καθώς την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( συμπληρωμένα σε μορφή pdf)και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hr@paodil.gr) είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Πολιτιστικό Κέντρο – Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου
Ηλιούπολης (Νικομάχου 18 , Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, υπόψη κ.Μπαρμπαγιώργη Δημήτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2109940699, 2109920377).

Οι αιτήσεις θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά στις κάτωθι ιστοσελίδες :