Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα ΡεθύμνηςΗ ΠΕ Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.


  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  • 1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  • 2 ΤΕ Νοσηλευτών
  • 2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
  • 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού


Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα Α΄» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της Περιφέρειας Κρήτης και στο δικτυακό τόπο αυτής (https://www.crete.gov.gr) και να συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’) και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (katrin@crete.gov.gr).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και ορίζεται από Τετάρτη 02.12.2020 έως και Παρασκευή

09.12.2020 και ώρα 14:00. 


Προκήρυξη