Υπάλληλος σε mini marketMini market στην περιοχή των Άνω Λιοσίων ζητά Υπάλληλο για πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες
Αποθήκη
Παραλαβή εμπορευμάτων 
Τακτοποίηση ραφιών
Εξυπηρέτηση πελατών

Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση