Βοηθός ΛογιστήΛογιστικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Καλή γνώση μισθοδοσίας και διπλογραφικών βιβλίων
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση