Βοηθός ΛογιστήΕταιρεία πληροφορικής με έδρα το περιστέρι αναζητεί συνεργάτη για το τμήμα λογιστηρίου ως Βοηθό Λογιστή.

Αρμοδιότητες:
Τιμολόγηση
Έκδοση δελτίων
Καταχώρηση τιμολογίων-παραστατικών
Εισπράξεις

Απαραίτητα Προσόντα
Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άριστη γνώση αγγλικών
Άριστη γνώση Microsoft Office (word, excel,power point)
Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές
Πλήρης απασχόληση
Πενθήμερη εργασία
Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Ασφάλιση