Πωλήτρια σε κατάστημα ανδρικής ένδυσηςΖητείται Πωλήτρια σε κατάστημα ανδρικής ένδυσης στη Νέα Ιωνία Αττικής.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές
Πλήρη ασφάλιση και μισθό με ότι προβλέπεται βάσει νόμου
Προοπτικές εξέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον