Καθηγήτρια Αγγλικών



Ζητείται Καθηγήτρια Αγγλικών σε κέντρο ξένων γλωσσών στην Αργυρούπολη Αττικής.

Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο αγγλικής γλώσσας