ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΟΥ/HOUSEKEEPERH MASTER PLUS hr, για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχείου στη Μύκονο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΡΟΦΟΥ/HOUSEKEEPER

Περιγραφή Θέσης
• Συντονισμός και παρακολούθηση του προγράμματος εργασίας του προσωπικού του τμήματος Καθαριότητας του ξενοδοχείου
• Καθαριότητα και άριστη συντήρηση όλων των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τα πρότυπα της επιχείρησης
• Εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματος
• Τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού του τμήματος.

Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο Τουριστικής Σχολής
• 2ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση Η/Υ - MS Office και ξενοδοχειακών προγραμμάτων
• Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Παροχές Εταιρίας
• Ανταγωνιστικός μισθός.
• Ασφάλιση.
• Δυνατότητα διαμονής και διατροφής.
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 
Facebook: