Ζητείται Γραμματέας σε ιατρείοΖητείται γραμματέας σε παιδοδοντικό ιατρείο στο Μαρούσι.

Απαραίτητα προσόντα:
Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών 
Πρϋπηρεσία στις πωλήσεις υπηρεσιών. 
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης παραπόνων
Οργανωτικές ικανότητες
Ευελιξία, Συνέπεια και Επαγγελματισμός
Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών και ανάθεσης προτεραιοτήτων
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το ιατρείο προσφέρει:
Aξιοκρατικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση στο αντικείμενο εργαςίας.
Συνεχόμενο ωράριο, 5μερης απασχόλησης
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών