Υπάλληλος Τουριστικού ΓραφείουΖητείται Υπάλληλος από τουριστικό γραφείο εσωτερικά με εμπειρία σε γραφείο εισερχόμενου τουρισμού και προϋπηρεσία στα τμήματα κρατήσεων, κοστολογήσεων, operation. Περιοχή: Μεταξουργείο

Θέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικών