Ζητείται ΟδηγόςΕταιρία ανακύκλωσης με έδρα το Πέραμα Αττικής ζητάει να προσλάβει οδηγό για πλήρες ωράριο

Απαραίτητα προσόντα:
• Άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
• Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)

Αντικείμενο της θέσης
Φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων παλαιού σιδήρου και μετάλλων.
Γνώσεις χειρισμού  με αρπάγη και κλαρκ επιθυμητή.
Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Ακρίβεια και υπευθυνότητα.