ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΙΩΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ


Τύπος Απασχόλησης: Ημιαπάσχοληση
Μισθός: 
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 6937115160
Facebook: