ΣΕΡΒΙΤΟΤΟΣ-ΑΖητείται σερβιτόρος-α για πλήρη ή μερική απασχόληση για καφέ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, τηλ:2310341969


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός: 
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 2310341969
Facebook: