Βοηθός ΛογιστήΖητείται Βοηθός Λογιστή σε λογιστικό γραφείο στην Αγία Παρασκευή Αττικής.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

*Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών.

Απαραίτητα Προσόντα
Ενεργή κάρτα ανεργίας
Γνώση Data Communication
Γνώση τήρησης απλογραφικών βιβλίων
Γνώση φορολογία φυσικών προσώπων
Επιθυμητή γνώση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
Επιθυμητή γνώση μισθοδοσία
Επιθυμητή γνώση αγγλικών