Ταμίας - Παλαιό ΨυχικόΖητείται Ταμίας  από delicatessen στο Παλαιό Ψυχικό

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.