ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣH MASTER PLUS hr, για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχείου στη Μύκονο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Περιγραφή Θέσης
• Προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών αποθήκης προς παράδοση ή παραλαβή σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Τακτοποίηση αποθήκης
• Απογραφή αποθήκης σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Παραλαβή και επεξεργασία προϊόντων αποθέματος αποθήκης
• Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης
• Εκτέλεση παραγγελιών
• Συσκευασία και ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος
• Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ Υποψηφίων
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση
• Δίπλωμα Β’ κατηγορίας
• Επαγγελματική συμπεριφορά, ευχάριστη και ευγενική διάθεση

Παροχές Εταιρίας
• Ικανοποιητικός μισθός
• Ασφάλιση
• Παρέχεται διαμονή και διατροφή.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 
Facebook: