Οικονομικός Διευθυντής στη ΘεσσαλονίκηΠελάτης μας βιομηχανική εταιρία με εξαγωγική δραστηριότητα, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τα καθήκοντα της θέσης
Η διοίκηση της οικονομικής λειτουργίας της εταιρίας.
Η πλήρης εποπτεία του λογιστηρίου.
Η διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων με στόχο την βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας.
Η δημιουργία παρουσιάσεων αποτελεσμάτων και προβλέψεων.
Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων.
Η συνεργασία με τα στελέχη των τραπεζών και η συμμετοχή στη σύναψη συμβάσεων με τράπεζες.
Η συνεργασία με τα στελέχη επικεφαλής της παραγωγικής και εμπορικής διοίκησης της εταιρίας για την βελτίωση της κερδοφορίας.
Το reporting και η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
Ο έλεγχος και η υπογραφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

Τα προσόντα τον υποψηφίων
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη εταιρία ή 10ετής σε οργανωμένη οικονομική διεύθυνση σε διάφορους κομβικούς ρόλους.
Πτυχίο ΑΕΙ ή Α-ΤΕΙ.
Επιθυμητή άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως.
Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Πολύ καλή γνώση της οικονομικής διοίκησης εξαγωγικής βιομηχανίας.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: http://www.hrstrategy.gr/
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892