ΟΔΗΓΟΣH MASTER PLUS hr, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στη παραγωγή και στο εμπόριο εξαρτημάτων εφαρμογών γυαλιού στην Αθήνα
αναζητά 1 (ένα) άτομο για τη θέση:
ΟΔΗΓΟΣ

Περιγραφή Θέσης
• Φόρτωση και εκφόρτωση σε αποθήκη.
• Διανομή σε πελάτες και πρακτορεία στην Αττική.
• Μεταφορές εμπορευμάτων εκτός Αττικής.
• Picking και συσκευασία
• Τακτικές απογραφές

Προφίλ Υποψηφίων
• Απολυτήριο Λυκείου.
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών.
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ).
• Γνώση χρήσης CRM.
• Ευγενική και επαγγελματική παρουσία.
• Διάθεση για εργασία.
• Σε καλή φυσική κατάσταση.

Παροχές Εταιρίας
• Μισθός
• Ασφάλιση
• Εργασία σε ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός: 
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 
Facebook: