Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης ΠελατώνΣτα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης, ο Όμιλος εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του Υπαλλήλους Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Πελατών (6ωρη Απασχόληση), για τη στελέχωση διαγνωστικών κέντρων στη περιοχή Περαίας – Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.  
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο της υγείας
Επιθυμητή η γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και πελατοκεντρική αντίληψη
Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
  
Προσφέρονται: 
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας