ΚαμαριεραAΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ προσόντα:
2-3 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση
Φυσική κατάσταση και ευελιξία στην κίνηση
Ομαδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα και διαχείρισης χρόνου
Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας
Προσοχή στη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα

Προσφέρονται:
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός: 
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 2103312832
Facebook: