Οδηγός Γ' κατηγορίαςΖητείται Οδηγός Γ' κατηγορίας σε βιοτεχνία σιδήρου στο Αιγάλεω Αττικής.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

** Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από κοντινές περιοχές.

Απαραίτητα Προσόντα
Κάτοχος ενεργής κάρτας ανεργίας (τουλάχιστον 1 μήνα)
Δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας
Γνώστης πρακτορείων
Επιθυμητές γνώσεις πάνω στα σίδερα