Νοσηλευτές ΝοσηλεύτριεςΗ Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μαρέπη, μία από τις πρώτες επιχειρήσεις στην προσφορά υπηρεσιών σε άτομα 3ης ηλικίας, επιθυμεί να εντάξει ΑΜΕΣΑ στο ανθρώπινο δυναμικό της, Νοσηλευτές-τριες. Επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε στην ομάδα μας άτομα που να θέλουν να συνδράμουν στο να κάνουμε μαζί τη διαφορά στις ζωές των ηλικιωμένων ενοίκων μας. Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας στην αποστολή και τη φιλοσοφία μας, είστε ευπρόσδεκτοι στη Μαρέπη!.

Προφίλ υποψηφίου
Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή 2ετους 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
Συστάσεις (εφόσων ζητηθούν)
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

Ικανότητες
Καλή γνώση των νοσηλευτικών αρχών
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
Διάθεση συνεργασίας και ομαδικότητα 
Προσοχή στη λεπτομέρεια 
Υπευθυνότητα, εχεμύθεια και διακριτικότητα
Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια και βάρδιες.
Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά.

Παροχές
Πλήρης απασχόληση 
Σταθερός μηνιαίος μισθός με έξτρα Κυριακές, αργίες, νύχτες
Δώρα και επιδόματα καταβάλλονται έγκαιρα
Ασφαλιστική κάλυψη με ομαδικό ασφαλιστήριο στην Interamerikan
Ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης.