Υπάλληλος Γραμματειακής ΥποστήριξηςΖητείται Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης από ασφαλιστική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας.

Θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ( 5 ήμερη, 6ώρη απασχόληση).

Απαραίτητα Προσόντα
Γνώσεις Η/Υ