Γραμματειακή υποστήριξηΖητείτε άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη σε διεκπεραιωτικό - μηχανολογικό γραφείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Ωράριο Δευτέρα- Παρασκευή 08:00-14:30

Απαραίτητα Προσόντα
Απαραίτητη καλή χρήση Η/Υ ( Email,Excel)
Λήψη και επεξεργασία φωτογραφίας (διαβατηρίου, ταυτοτήτων)