Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Η Witec, πρωτοπόρα εταιρεία συστημάτων ασύρματης παραγγελιοληψίας για χώρους εστίασης, στα πλαίσια της αναπτυξιακής της πορείας ζητά Τεχνικό Η/Υ και Δικτύων.

Απαραίτητα Προσόντα
Εργασιακή εμπειρία 3-5 χρόνων
Υποχρεωτικά κάτοχος διπλώματος για μηχανάκι και αυτοκίνητο
Επαγγελματισμός - άνεση επικοινωνίας
Ευελιξία στο ωράριο