ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝΤα Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης ζητούν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης για το τμήμα παραλαβών – καταχώρησης τιμολογίων.

Περιγραφή καθηκόντων
Φυσική παραλαβή προϊόντων, έλεγχος παραστατικών, αποσυσκευασία, φυσική καταμέτρηση και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων
Καταχώρηση και έλεγχος τιμολογίων – δελτίων αποστολής από και προς τους προμηθευτές
Έλεγχος συμφωνίας εκπτώσεων ανάμεσα στο ERP και τα παραστατικά
Άμεση συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για τη παραλαβή των εμπορευμάτων
Εκτύπωση τιμών για τις νέες παραλαβές
Διαχείριση ενδοδιακινήσεων ανάμεσα στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας
Επικοινωνία με τα υποκαταστήματα της εταιρείας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις
Απόφοιτος λυκείου (επιπλέον σπουδές θα εκτιμηθούν)
Καλή γνώση αγγλικών
Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (ειδικά του Excel και του Outlook)
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό περιβάλλον
Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια & αναλυτική σκέψη
Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων (multitasking) & θέσπισης προτεραιοτήτων
Εργατικότητα, πρωτοβουλία, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
Εργασιακή εμπειρία σε σύγχρονη μηχανογραφημένη αποθήκη & διανομή
Εμπειρία χρήσης μηχανογραφικών προγραμμάτων ERP (γνώση WMS θα εκτιμηθεί)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)