Οδηγός Διανομών - ΑχαρνέςH εμπορική εταιρία «ΚΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ε.Π.Ε.» αναζητά για 6ήμερη εργασία στις Αχαρνές Οδηγό Διανομών
 

Απαραίτητα προσόντα:
Δίπλωμα Β' ή Γ' κατηγορίας
Ψηφιακός ταχογράφος, ΠΕΙ
Γνώση Αττικής και πρακτορείων
Επιθυμητή γνώση επαρχίας (Λαμία και Πάτρα) 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Επιθυμητά προσωπικά χαρακτηριστικά:
Επαγγελματισμός
Εργατικότητα
Συνέπεια
Υπευθυνότητα
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας