Οδηγός - Υπάλληλος Αποθήκης
Ο Όμιλος B&F στα πλαίσια της ανάπτυξής του αναζητά Οδηγό - Υπάλληλο Αποθήκης

Αρμοδιότητες θέσης:
Παραλαβές εμπορευμάτων.
Επιμέλεια (χώρισμα) παραγγελιών.
Οργάνωση & απογραφή αποθήκης.
Παραλαβή & παράδοση εμπορευμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα
Ηλικία υποψηφίου έως 35 ετών.
Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη αποθήκη, κατά προτίμηση εταιρείας ένδυσης.
Κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης (Γ΄ Κατηγορίας)
Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Ευελιξία, οργανωτικότητα & συνέπεια.
Ομαδικό πνεύμα.
Άμεση διαθεσιμότητα.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εάν πρόκειται για άντρα υποψήφιο.

Παροχές:
Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας.
Αξιοκρατικό περιβάλλον.
Ανταγωνιστικές αποδοχές.
Δυνατότητα εξέλιξης.