Υπάλληλος ΥποδοχήςΖητείται Υπάλληλος Υποδοχής Λογιστηρίου από ινστιτούτο ιατρικής αισθητικής στο κέντρο της Αθήνας.

Αρμοδιότητες:
Γραμματειακή Υποστήριξη
Καταχώρηση παραστατικών
Υποδοχή πελατών