ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝΖητούνται άτομα γυναίκες ή άνδρες για διανομή φυλλαδίων σε όλη την Αττική με στοχευμένη λίστα.
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή ΙΧ ή μοτοσικλέτας.

Παροχές
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ