Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ-ΠΑΔΟΒΑΑπαραίτητο προσόν: Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba
Τόπος εργασίας: Ψυχιατρική μονάδα φροντίδας ατόμων με αναπηρία
Γεωγραφική περιοχή: Πάδοβα (Βένετο), Ιταλία
Ακαθάριστος ετήσιος μισθός: 40.000,00 ευρώ
Είδος σύμβασης: ελεύθερου επαγγελματία (αυτοαπασχόληση)
Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου
Έναρξη σύμβασης 01/06/2021

Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο
Δωρεάν μαθήματα Ιταλικών: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση
30 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου A2/B1
Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες σε οικοτροφεία, φοιτητικές λέσχες, κλπ (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του νοσηλευτή)
Δωρεάν Μαθήματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Σ.Ι.Ε.: Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση)

Η προσφορά ΔΕΝ αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Covid-19.
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: greece@ue.coopalba.it


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός: 40.000
Ιστοσελίδα επιχείρησης - εταιρείας: 
Τηλέφωνο/Fax: 3202635734
Facebook: