Υπεύθυνος Αποθήκης & Βοηθός / Οδηγός - ΠειραιάςΗ εταιρεία Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ, ζητάει για άμεση πρόσληψη με έδρα τον Πειραιά Υπεύθυνο Αποθήκης & Βοηθό Οδηγό

Η εταιρεία έχει μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των Ναυτιλιακών ειδών και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες στον κλάδο

Στα κύρια καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:
Ο Προγραμματισμός, η διαχείριση και η κατανομή ανθρώπων και εργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών
Η Διοίκηση, η παρακίνηση ,η εκπαίδευση και η ανάπτυξη της ομάδας αποθηκάριων
Η Οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και η τακτοποίηση των ειδών σε αυτούς
Η επίβλεψη των παραλαβών, η συλλογή και εκτέλεση των παραγγελιών ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και άμεση παράδοση αυτών προς τους πελάτες
Η έκδοση των προαπαιτούμενων παραστατικών και ο συντονισμός και η οργάνωση της δρομολόγησης
Η συνεχής παρακολούθηση των ποσοτήτων και της ποιότητας των αποθεμάτων με σκοπό την πλήρη παρακολούθηση και αξιοποίηση τους –Οργάνωση απογραφών
Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών ,ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών
Επικοινωνία με πελάτες για επίλυση προβλημάτων –παραπόνων
Προσήλωση στην επίτευξη των στόχων

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο σε Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή παρεμφερές θα εκτιμηθεί
Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση μηχανογραφημένης αποθήκης 3-5 έτη
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, ERP συστημάτων, WMS – Θέση –Ράφι
Καλή γνώση αγγλικών

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες , εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα ,ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και επίλυσης σύνθετων θεμάτων
Μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια, έμφαση στη λεπτομέρεια ,
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ,Επικοινωνιακή και επαγγελματική συμπεριφορά

Παροχές:
Σταθερός ανταγωνιστικός μισθός, άριστο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης