Υπάλληλοι για serviceΖητούνται Υπάλληλοι για service από το Flocafe espresso room στην Νέα Ερυθραία Αττικής.

Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση