Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Νοσηλευτές/ΝοσηλεύτριεςΤο ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες Ορόφου και ΜΕΘ

O ρόλος:
Εντοπισμός απαιτήσεων φροντίδας ασθενών, εστίαση στις ανάγκες τους και ανάληψη σχετικής δράσης
Επίλυση ή αναφορά των αναγκών ή προβλημάτων των ασθενών
Προετοιμασία ασθενών για εξετάσεις και διενέργεια συνήθων διαγνωστικών ελέγχων (παρακολούθηση σφυγμών, πίεσης αίματος και θερμοκρασίας, παροχή φαρμάκων και ενέσεων κ.λπ.)
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης του ασθενή και τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας
Παροχή θεραπείας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης  
Τήρηση κανονισμών και προτύπων φροντίδας
Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό 

Απαραίτητα προσόντα:
Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, Π.Ε. / ΤΕΙ / Δ.Ε. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας
Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
Διάθεση για συνεχή μάθηση

Δεξιότητες:
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
Προσανατολισμός στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
Ομαδικότητα και προθυμία
Υπευθυνότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια
Επαγγελματική στάση, εμφάνιση και συμπεριφορά
Εργατικότητα

Προσφέρονται: 
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.