Υπάλληλος Αποθήκης
Εταιρεία με ηγετική θέση στο εμπόριο υδραυλικών ειδών και ειδών υγιεινής, με έδρα την Αθήνα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Υπάλληλο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Εξυπηρέτηση πελατών
Εκτέλεση παραγγελιών

Απαραίτητα Προσόντα
Προϋπηρεσία στο χώρο θα ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν
Συνέπεια και επαγγελματισμός