Οικονομικός Διευθυντής στην ΑθήναΠελάτης μας λιανεμπορική εταιρία με καταστήματα, επιθυμεί να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή με έδρα την Αθήνα.

Τα καθήκοντα της θέσης
Η διοίκηση της οικονομικής λειτουργίας της εταιρίας.
Η πλήρης εποπτεία του λογιστηρίου.
Η διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων με στόχο την αποτελεσματικότητα της εταιρίας.
Η δημιουργία παρουσιάσεων αποτελεσμάτων και προβλέψεων.
Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι φορέων.
Η συνεργασία με τα στελέχη των τραπεζών και η συμμετοχή στη σύναψη συμβάσεων με τράπεζες.
Η συνεργασία με τα στελέχη της εμπορικής διοίκησης της εταιρίας για την βελτίωση της κερδοφορίας.

Τα προσόντα τον υποψηφίων
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη εταιρία ή 10ετής σε οργανωμένο λογιστήριο μεγάλης εταιρίας.
Πτυχίο ΑΕΙ ή Α-ΤΕΙ.
Επιθυμητή άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως.
Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Πολύ καλή γνώση της οικονομικής διοίκησης των καταστημάτων.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892