Πωλητής / Πωλήτρια σε αρτοποιείοΖητείται Πωλητής - Πωλήτρια σε αρτοποιείο στην Καλλιθέα Αττικής.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Εμπειρία σε αρτοποιείο
Γνώση παραγωγής καφέ
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη