Προσωπικό Εστιατορίου - ΜαρούσιH Premier Capital Ελλάς ΑΕ, Developmental Licensee των εστιατορίων «McDonald’s» στην Ελλάδα, ζητά προσωπικό για το εστιατόριο της στην ΚΗΦΙΣΙΑΣ στην περιοχή του Αμαρουσίου, για την κάλυψη θέσεων Προσωπικό Εστιατορίου

Απαιτούμενα προσόντα:
Απολυτήριο λυκείου, IΕΚ ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Καλή γνώση αγγλικών απαραίτητη
Δυνατότητα για κυλιόμενο ωράριο απαραίτητη (διαφορετικές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα)
Ομαδικό πνεύμα, όρεξη για εργασία και πρωτοβουλία
Προϋπηρεσία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
Διαρκής εκπαίδευση
Ευκαιρίες ανέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας