Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη Καταστήματος -ΛάρισαΗ εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων ΑΝΕΛ Α.Ε. αναζητά να προσλάβει υποψήφιο/-α για πλήρη απασχόληση στη θέση: Υπεύθυνου καταστήματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της γυναικείας ένδυσης
Χειρισμός Η/Υ καθώς και γνώση Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
Ομαδικό πνεύμα εργασίας ,ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη των στόχων του καταστήματος .
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης λόγω της ανάπτυξης του Δικτύου